Toiminta

Perhekoti Potkurin kasvatukselliset ja toiminnalliset periaatteet pohjautuvat humanistiseen ihmiskäsitykseen ja sosio-konstruktiiviseen oppimiskäsitykseen. Kasvatuksellisesti tarjoamme korvaavaa vanhemmuutta samalla kuitenkin tukien mahdollisuuksien mukaan biologisten vanhempien vanhemmuutta. Toivotamme mahdollisuuksien mukaan biologiset vanhemmat ja sukulaiset tervetulleiksi yhteistyöhön, jonka keskiössä on sijoitettu lapsi tai nuori. 

Pyrimme toiminnassamme keskittymään pitkiin sjoituksiin, jotta perhekodin tunneilmapiiri asettuu. Jatkuvuus perhekotiyhteisön rakenteessa luo turvallisuutta ja lisää yhteisön vuorovaikutuksellisuutta.

Käytämme kokemuksellisia menetelmiä toiminnassamme. Opimme yhdessä arjen asioiden kautta höystäen arkea niin suomalaisen kulttuurin juhlaperinteellä kuin tutustuen mahdollisuuksien mukaan muidenkin kulttuurien perinteeseen. Nautimme suomalaisesta luonnosta ja sen antimista. Kokeilemme turvallisesti rajojamme, kehitämme sosiaalisia taitojamme ja opimme itsetuntemustamme tutkimalla asioita yksilöllisistä tunnereaktioistamme. Riittävillä onnistumisen kokemuksilla tuemme sijoitetun lapsen tain nuoren itsetuntoa. Tarjoamme sijoitetuille lapsille tai nuorille harrastusmahdollisuuksia Lammilla ja lähialueilla.

Perhekoti Potkurin perhekotivanhempien työkalupakki sisältää ADHD-coaching:n ja Easel-tunnetaitovalmennusmenetelmän keinoja, NLP harjoituksia, musiikin ja elokuvan terapeuttista käyttöä ja elämyspedagogisia harjoitteita.